Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Revize elektrospotřebičů

Revize elektrospotřebičů Praha

 

Parametry elektrospotřebičů 

Revize elektrospotřebičů - Prakticky důležitými parametry elektrospotřebičů jsou elektrické napětí, na které je nutno je připojit, a elektrický příkon, určující, kolik elektrické energie spotřebič spotřebuje za jednotku času (1 s), někdy je místo příkonu uveden proud. Revize elektrospotřebičů - Parametry bezpečnosti  - parametry bezpečnosti (bezpečnostní předpisy) u elektrospotřebičů zařízení jsou určeny k zabránění úrazům elektrickým proudem. Proto výrobci elektrospotřebičů (ale i dovozci) jsou povinni před uvedením výrobku na trh provádět základní zkoušky (dle ČSN 34 5610, ČSN 34 5611, …) a rovněž získat osvědčení autorizované zkušebny EZÚ Praha (Elektrotechnický zkušební ústav). Revize elektrospotřebičů - Stupeň krytí elektrospotřebičů -  Krytí je konstrukční opatření, které je součástí elektrospotřebiče. Poskytuje ochranu před dotykem s živými a pohybujícími se částmi. Rovněž však chrání elektrospotřebič před poškozením, vnikem cizích těles a vody či vodních par. Revize elektrospotřebičů.

 

 
TOPlist